Mamatalks.sk

Epizóda #49 - Vedia vaše deti, že ich máte radi? 5 jazykov lásky v rodičovstve

March 01, 2024 Lydia Argilli Season 2 Episode 49
Epizóda #49 - Vedia vaše deti, že ich máte radi? 5 jazykov lásky v rodičovstve
Mamatalks.sk
More Info
Mamatalks.sk
Epizóda #49 - Vedia vaše deti, že ich máte radi? 5 jazykov lásky v rodičovstve
Mar 01, 2024 Season 2 Episode 49
Lydia Argilli

Máte svoje deti radi? Určite áno. Ale vedia to aj vaše deti? Cítia to aj naše deti alebo to vedia len na verbálnej báze.

Toto zamyslenie spustila kniha Gerryho Chapmana, ktorú  som si po dlhom čase zvonu prečítala. Jeho teória sa zakladá na  jazykoch lásky, z ktorého každé dieťa má jeden jazyk, ktorému mimoriadne dobre rozumie. Tými jazykmi sú

Prvý jazyk – fyzický dotyk – od pohladenia až po objatie, toto všetko môže ukázať dieťaťu, že ho máme radi

Druhý jazyk – slová uistenia – pochvala, vyzdvihnutie nejakých špeciálnych vlastností môjho dieťaťa

Tretí jazyk – pozornosť – typickým jazykom najmä vo veľkorodine

Štvrtý jazyk – darovanie - darov či už tradičných alebo aj skutkov

Piaty dary – skutky služby – ako mama ste v tomto expert – keď pre vaše deti varíte, pečiete.. 

 

Zistite, akým jazykom hovoria vaše deti. Pretože aj budete hovoriť primárnym jazykom vášho dieťaťa, tak skôr pochopí a hlavne pocíti, že ho máte radi.

Uplatňovanie 5 jazykov lásky vo výchove s pozitívnym myslením zahŕňa pochopenie a rešpektovanie jedinečných preferencií a potrieb vášho dieťaťa. Vyžaduje si to flexibilitu, empatiu a ochotu prispôsobiť svoj prístup tak, aby ste sa s ním stretli tam, kde sa emocionálne nachádza.

Prijatím 5 jazykov lásky si rodičia môžu vypestovať výchovné prostredie, v ktorom lásku nielen vyjadrujú, ale aj prijímajú spôsobom, ktorý hlboko rezonuje s ich dieťaťom. Toto pozitívne posilnenie podporuje zdravý sebaobraz, podporuje emocionálnu odolnosť a vytvára základ pre plnohodnotné vzťahy v budúcnosti.

V podstate 5 jazykov lásky slúži ako plán pre rodičov, ktorí sa snažia podporiť pozitívne myslenie a pestovať láskyplný, podporný vzťah so svojimi deťmi. Tým, že rodičia hovoria jazykom lásky, môžu im vštepiť sebadôveru, podporiť ich rast a vytvoriť domov plný tepla, prijatia a neochvejnej lásky.

 

Ak vás môj podcast zaujal, nezabudnite ma navštíviť tiež na mojej stránke - www.mamatalks.sk

Takisto ma nájdete na sociálnych sieťach, či už na instagrame alebo facebooku.

Teším sa na vašu návštevu.

Show Notes

Máte svoje deti radi? Určite áno. Ale vedia to aj vaše deti? Cítia to aj naše deti alebo to vedia len na verbálnej báze.

Toto zamyslenie spustila kniha Gerryho Chapmana, ktorú  som si po dlhom čase zvonu prečítala. Jeho teória sa zakladá na  jazykoch lásky, z ktorého každé dieťa má jeden jazyk, ktorému mimoriadne dobre rozumie. Tými jazykmi sú

Prvý jazyk – fyzický dotyk – od pohladenia až po objatie, toto všetko môže ukázať dieťaťu, že ho máme radi

Druhý jazyk – slová uistenia – pochvala, vyzdvihnutie nejakých špeciálnych vlastností môjho dieťaťa

Tretí jazyk – pozornosť – typickým jazykom najmä vo veľkorodine

Štvrtý jazyk – darovanie - darov či už tradičných alebo aj skutkov

Piaty dary – skutky služby – ako mama ste v tomto expert – keď pre vaše deti varíte, pečiete.. 

 

Zistite, akým jazykom hovoria vaše deti. Pretože aj budete hovoriť primárnym jazykom vášho dieťaťa, tak skôr pochopí a hlavne pocíti, že ho máte radi.

Uplatňovanie 5 jazykov lásky vo výchove s pozitívnym myslením zahŕňa pochopenie a rešpektovanie jedinečných preferencií a potrieb vášho dieťaťa. Vyžaduje si to flexibilitu, empatiu a ochotu prispôsobiť svoj prístup tak, aby ste sa s ním stretli tam, kde sa emocionálne nachádza.

Prijatím 5 jazykov lásky si rodičia môžu vypestovať výchovné prostredie, v ktorom lásku nielen vyjadrujú, ale aj prijímajú spôsobom, ktorý hlboko rezonuje s ich dieťaťom. Toto pozitívne posilnenie podporuje zdravý sebaobraz, podporuje emocionálnu odolnosť a vytvára základ pre plnohodnotné vzťahy v budúcnosti.

V podstate 5 jazykov lásky slúži ako plán pre rodičov, ktorí sa snažia podporiť pozitívne myslenie a pestovať láskyplný, podporný vzťah so svojimi deťmi. Tým, že rodičia hovoria jazykom lásky, môžu im vštepiť sebadôveru, podporiť ich rast a vytvoriť domov plný tepla, prijatia a neochvejnej lásky.

 

Ak vás môj podcast zaujal, nezabudnite ma navštíviť tiež na mojej stránke - www.mamatalks.sk

Takisto ma nájdete na sociálnych sieťach, či už na instagrame alebo facebooku.

Teším sa na vašu návštevu.